Dalyvavimas projektuose ir programose

Tarptautinio konkurencingumo skatinimas

SIA „InPass“ 2021 m. rugsėjo 17 d. sudarė sutartį Nr. SKV-L-2021/288 su Latvijos investicijų ir plėtros agentūra dėl paramos gavimo renginyje „Tarptautinio konkurencingumo skatinimas“, kuris bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.8 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākumā „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projektas UP-CEMS programoje „Eurostars-2“

Projektas įgyvendinamas pagal programą „Eurostars-2“, kurį bendrai finansuoja Nacionalinė švietimo plėtros agentūra ir Danijos inovacijų fondas (IFD). „Eurostars-2“ yra bendra Europos Komisijos programos „Akiratis 2020“ ir „Eureka“ sekretoriato programa, kuri remia mažąsias ir vidutines įmones, užsiimančias novatoriškų prekių, paslaugų ar technologijų moksliniais tyrimais ir technologine plėtra.

Projekto tikslas – bendradarbiavimas su Danijos kompanija „Instrumatic Marine“, turinčia daugiau nei 40 metų patirtį aplinkos priežiūros srityje, ir Danijos nacionaliniu metrologijos institutu, siekiant sukurti originalią laivų išmetamų teršalų kiekio stebėsenos sistemą.

Parama dalyvavimui parodose ir konferencijose

SIA „InPass“ 2020 m. kovo 31 d. sudarė sutartį Nr. IZ-L-2020/13 su Latvijos investicijų ir plėtros agentūra dėl paramos dalyvavimui parodose ir konferencijose, taip pat tiesioginiams vizitams pas potencialų investuotoją ar bendradarbiavimo partnerį užsienyje Europos regioninės plėtros fondo projekte „Technologijų perdavimo programa“ (projekto identifikavimo numeris 1.2.1.2/16/I/001).

Klasterių programa

SIA „InPass“ dalyvavo keitimosi patirtimi kelionėje į Rumuniją, kur vyko susitikimai su potencialiais partneriais ir pramonės naujienų aptarimas bei diskusijos. Kelionė buvo įgyvendinta projekte „Klasterių programa“. Asociacija „Žaliųjų ir išmaniųjų technologijų klasteris“ dėl šio projekto įgyvendinimo sudarė sutartį Nr. 3.2.1.1/16/A/016 su Centrine finansų ir sutarčių agentūra.

Regioniniai verslo inkubatoriai ir kūrybinių industrijų inkubatorius

SIA „InPass“ dėl ERAF projekto inkubacinės paramos gavimo su LIAA sudarė sutartį Nr. 3.1.1.6/16/I/001 „Regioniniai verslo inkubatoriai ir kūrybinių industrijų inkubatorius“.